Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Được đăng Thứ tư, 07 Tháng 04 2021 16:00

0. Công văn CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Thư mời họp 

2. Thư xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Chương trình đại hội

5. Quy chế tổ chức họp đại hội

6. Quy chế bầu cử

7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

9. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

10. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

11. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

12. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

13. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

14. Mẫu thẻ biểu quyết

15. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

16. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

17. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

18. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

19. Các tờ trình

20. Phụ lục 01- Dự thảo điều lệ công ty

21. Phụ lục 02- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

22. Phụ lục 03- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

23. Phụ lục 04- Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

24. Dự thảo Nghị quyết dại hội

25. Ứng viên thành viên HĐQT- Sơ yếu lý lịch- Lê Chí Long

26. Ứng viên thành viên HĐQT- Sơ yếu lý lịch- Đỗ Anh Ngọc

27. Ứng viên thành viên HĐQT- Sơ yếu lý lịch- Lê Thị Hạnh

28. Ứng viên thành viên BKS- Sơ yếu lý lịch- Nguyễn Công Đức

VINATABA
Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Email: vinainvest.info@gmail.com
Số Điện Thoại: 0825 528 745
Copyright © 2020 VINATABA. All Rights Reserved
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn